Συστατικά: Πρόσθετα Ε & Βελτιωτικά Τροφίμων

Οι παρανοήσεις σχετικά με τα Ε είναι πάρα πολλές, σχεδόν όσο και οι διατροφικοί μύθοι που τα ακολουθούν.
Σταδιακά, στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάζουμε τα πρόσθετα Ε καθώς και τα Βελτιωτικά Τροφίμων & όλες τις τελευταίες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με αυτά. Ας θέσουμε τις βάσεις λοιπόν…

Τι είναι τα Ε;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποιες άλλες χώρες, όλα τα πρόσθετα τροφίμων προσδιορίζονται με έναν αριθμό Ε. Το Ε εκφράζει μία πρόσθετη ουσία σε ένα τρόφιμο, ενώ ο αριθμός Ε δηλώνει την κατηγορία της ουσίας.

Είναι πρόσθετες ουσίες όπως:

 • Χρωστικές: χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν ή να επαναφέρουν το χρώμα σε ένα τρόφιμο.
 • Συντηρητικά: προστίθενται για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, προστατεύοντάς τα από μικροοργανισμούς
 • Αντιοξειδωτικά: είναι οι ουσίες που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, προστατεύοντάς τες από την οξείδωση.
 • Βελτιωτικά αρτοποιημάτων / Βελτιωτικά αλευριού: προστίθενται στο αλεύρι ή στη ζύμη για να βελτιώσουν την ποιότητα ψησίματος
 • Αρώματα (γεύση): ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα προκειμένου να προσδώσουν ή να τροποποιήσουν την οσμή ή και τη γεύση.
  • Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει διάφορα είδη αρωματικών υλών:
   • αρωματικές ουσίες
   • αρωματικά παρασκευάσματα
   • αρωματικές ουσίες θερμικής επεξεργασίας
   • αρώματα καπνού
   • πρόδρομοι αρωμάτων ή γεύσης
   • και άλλες αρωματικές ουσίες
  • Οι κανόνες της ΕΕ για τα αρώματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Βελτιωτικά Τροφίμων

Τα Βελτιωτικά Τροφιμων είναι πρόσθετες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή και συντήρηση των τροφίμων. Είναι ουσίες όπως:

 • Ένζυμα: φυσικά απαντώμενες πρωτεΐνες που ενισχύουν τις βιοχημικές αντιδράσεις.
  • Μπορούν να ληφθούν με εκχύλιση από φυτά ή ζώα ή με ζύμωση από μικροοργανισμούς.
  • Συνήθως προστίθενται για την εκτέλεση μιας τεχνολογικής λειτουργίας στην παρασκευή, την επεξεργασία, την προετοιμασία και τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος τροφίμων.
 • Διαλυτές εκχύλισης: Ως διαλύτης νοείται κάθε ουσία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας πρώτων υλών, τροφίμων ή συστατικών αυτών για να διαχωριστούν οι ουσίες ενός τροφίμου ή οποιουδήποτε συστατικού αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μολυσματικής ουσίας που υπάρχει στο συγκεκριμένο τρόφιμο.

Ποιός ορίζει ποια Ε & Βελτιωτικά Τροφίμων χρησιμοποιούνται, πώς και σε τι ποσότητα;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Για Την Ασφάλεια Των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) (European Food Safety Authority: EFSA), που επίσης έχει τρία βασικά καθήκοντα σε σχέση με τα πρόσθετα τροφίμων:

 1. Αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων προσθέτων τροφίμων ή των προτεινόμενων νέων χρήσεων των υφιστάμενων προσθέτων τροφίμων πριν να επιτραπεί η χρήση τους στην ΕΕ
 2. Επαναξιολόγηση όλων των προσθέτων τροφίμων που έχουν ήδη εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2009
 3. Να απαντάει σε ad hoc αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση ορισμένων πρόσθετων τροφίμων με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες ή / και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες χρήσης.

Η ασφάλεια όλων των προσθέτων τροφίμων που έχουν εγκριθεί από την ΕΑΑΤ έχει αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (SCF) ή και από την ΕΑΑΤ.

Μόνο τα πρόσθετα για τα οποία οι προτεινόμενες χρήσεις κρίθηκαν ασφαλή περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΕ.

Γιατί προσθέτουμε αυτά τα Ε & Βελτιωτικά στα τρόφιμα;

 • Μεταξύ άλλων, τα πρόσθετα τροφίμων διατηρούν, χρωματίζουν και σταθεροποιούν τα τρόφιμα κατά την παραγωγή, τη συσκευασία ή την αποθήκευση.
 • Τα πρόσθετα ένζυμα έχουν συγκεκριμένες βιοχημικές δράσεις που εξυπηρετούν τεχνολογικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας
 • Οι αρωματικές ουσίες δίνουν ή αλλάζουν την οσμή ή τη γεύση στα τρόφιμα, η οσμή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γεύση, όσο πιο αρεστά μυρίζει ένα τρόφιμο, τόσο πιο ευχάριστα θα καταναλωθεί

Πώς γνωρίζω τι Ε & Βελτιωτικά περιέχει ένα προϊόν που αγοράζω;

(Ισχύει μόνο για ευρωπαϊκά προϊόντα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά)

Οι ετικέτες προϊόντων πρέπει να προσδιορίζουν τόσο τη λειτουργία της πρόσθετης ουσίας στο τελικό τρόφιμο (π.χ. χρώμα, συντηρητικό) όσο και την συγκεκριμένη ουσία που χρησιμοποιείται είτε με αναφορά στον κατάλληλο αριθμό Ε ή στο όνομα του (π.χ., Ε 415 ή κόμμι ξανθάνης). Τα πιο κοινά πρόσθετα που εμφανίζονται στις ετικέτες των τροφίμων είναι τα αντιοξειδωτικά (για την αποφυγή αλλοίωσης που προκαλείται από την οξείδωση), χρώματα, γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, παράγοντες πηκτωματοποίησης και πυκνωτές, συντηρητικά και γλυκαντικά.

Η παρουσία τους δεν κάνει κάποιο τρόφιμο ακατάλληλο, πολλά από τα τρόφιμα που χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε καθημερινά περιέχουν πρόσθετες ουσίες Ε που είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό μας.
Το ότι μια ουσία αναφέρεται με το Ε στην ετικέτα, δεν την κάνει ακατάλληλη από μόνη της: μόνο οι ιδιότητες της ουσίας μπορούν να την καθορίσουν ως ακατάλληλη για τα κριτήρια που εσείς έχετε – σύμφωνα με την ΕΑΑΤ η κατανάλωση της είναι ασφαλής εφόσον τηρούνται τα όρια της Ημερήσιας Πρόσληψης που έχουν οριστεί.

Πώς μπορώ να αξιολογήσω τα Ε & Βελτιωτικά των προϊόντων;

Η ιστοσελίδα της ΕΑΑΤ είναι η πιο αξιόπιστη πηγή και περιέχει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τα Ε. Θα βρείτε το portal σχετικά με τα Βελτιωτικά Τροφίμων: εδώ.

Όλα τα Ε & Βελτιωτικά που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για την ευρωπαϊκή αγορά έχουν λάβει έγκριση για τη χρήση τους.
Η αποφυγή ή μείωση λήψης τους είναι γονεϊκή ευθύνη: σας προτείνουμε να διαβάσετε σχετικά με το Ε που σας ενδιαφέρει, τι είναι, τι λειτουργία έχει, πώς ο ανθρώπινος οργανισμός το επεξεργάζεται, το αποβάλει και αν έχει κάποια πιθανή παρενέργεια, σε τι δοσολογία και με τι επιπτώσεις και να επιλέξετε ανάλογα με βάση τα δικά σας κριτήρια.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα Ε:

Πηγές

Σύνταξη – Μετάφραση – Επιμέλεια: Αναστασία Παπαγγελή Φέλιξ

Be the first to comment

Leave a Reply