ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σχετικά με την Παιδική-Βρεφική Διατροφή & ChildInfantNutrition.info

Η “Παιδική-Βρεφική Διατροφή & ChildInfantNutrition.info” (εφεξής “ΠΒΔ / CIN” ή “εμείς” ή “μας” ή “εμάς”) είναι εθελοντική μη κερδοσκοπική ομάδα γονέων περιορισμένης ευθύνης που λειτουργεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας στην πλατφόρμα Facebook Groups στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/groups/baby.nutrition/ με Αναγνωριστικό Κωδικό Αριθμό 1560394016, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές και βοηθητικές υπηρεσίες εύρεσης, αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής τροφίμων, συστατικών, συνταγών, προϊόντων και άλλων πληροφοριών επισήμων φορέων προκειμένου να βοηθήσει γονείς και φροντιστές βρεφών και παιδιών να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές σχετικά με τη διατροφή του παιδιού τους, καθώς και ότι άλλο σχετίζεται σχετικά με αυτό στο εξής καλούνται συνολικά ως “υπηρεσίες”. Τα μέλη της διαχείρισης, συντονισμού καθώς και τα απλά μέλη της ομάδας δεν εκπροσώπουν ή κάνουν χρήση του επαγγελματικού τους δικαιώματος παρά διαθέτουν, δημιουργούν, επεξεργάζονται, διαχειρίζονται και προβάλλουν περιεχόμενο ελεύθερα διαθέσιμο και προσβάσιμο από επίσημους φορείς σχετικά με την Υγεια, Διατροφή και Ψυχολογία Παιδιων και Εφήβων.

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου  καθώς και άλλες οδηγίες, κανόνες ή πολιτικές που μπορεί να εισάγει και να δημοσιεύει η ΠΒΔ στον ιστότοπό της, δηλαδή τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου CIN (διαθέσιμο στον σύνδεσμο με τους όρους και τις προϋποθέσεις).

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή / και ζητήσετε την παροχή των Υπηρεσιών μας. Η ενέργειά σας της επιλογής του πεδίου “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου” καθώς και το πλαίσιο “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι αυτούς τους όρους χρήσης” κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή συμμετοχή στον ιστότοπο, σηματοδοτεί την αποδοχή σας ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους Χρήσης.

Εάν δεν αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης, σας ζητάμε να βγείτε από αυτόν τον ιστότοπο και να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε ή / και τις Υπηρεσίες αμέσως.

Η ΠΒΔ μπορεί να δημοσιεύει ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε διαφορετική περίπτωση θα σας ειδοποιήσει ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τροποποιηθεί. Η ΠΒΔ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ΠΒΔ μπορεί να διακόψει ή / και να αναδιαρθρώσει ή / και να τροποποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις άλλες πτυχές των Υπηρεσιών που παρέχονται κατά την απόλυτη κρίση της. Όλες αυτές οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ κατά την δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο της ΠΒΔ. Η συνεχής χρήση του δικτυακού μας τόπου ή των Υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα συνιστά την αποδοχή σας αυτών των τροποποιήσεων.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα “Q & A – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” παρακάτω.

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Εκτιμούμε την ιδιωτικότητά σας. Με την εγγραφή σας ή συμμετοχή σας στον ιστότοπό μας θα σας ζητηθεί να μας δώσετε σε εθελοντική βάση τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες όπως περιγράφονται παρακάτω, τα οποία θα είναι ασφαλή μαζί μας.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

“προσωπικά δεδομένα” σημαίνει κάθε προσωπική πληροφορία που αποκαλύπτετε σε εθελοντική βάση, με την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για την παροχή των Υπηρεσιών μας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρισή σας, ενδεικτικά αναφέροντας το όνομα, τα δεδομένα τοποθεσίας, κ.λπ. (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”).

“Επεξεργασία” ή “διεργασία” Προσωπικών Δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν στα Προσωπικά σας Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, υποβολή, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, μετατροπή, ανάκτηση, χρήση, διαμοιρασμός μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, αποκλεισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

“Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

“Υπεύθυνος δεδομένων”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε ή / και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου ενεργούμε ως υπεύθυνος δεδομένων και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς και ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και την εθελοντική παροχή των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν.

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν κάνετε εγγραφή ή συμμετάσχετε στον ιστότοπό μας και / ή ζητήσετε την παροχή των Υπηρεσιών μας ή / και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας.

Επιπλέον, είναι πιθανό ότι μετά την εγγραφή στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει εθελοντικά με την πλατφόρμα μας (δηλ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου). Οποιεσδήποτε επικοινωνίες θα πραγματοποιηθούν μετά την έγγραφη συγκατάθεσή σας και εκτός κανονικών εργάσιμων ημερών και ωρών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας. Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ώστε να καταστήσουμε ασφαλή και ευχάριστη την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας, καθώς και το περιεχόμενό του. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν δημοσιεύονται, εκπροσωπούνται, αποκαλύπτονται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Ο σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για νόμιμους σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στον Ιστότοπο της ΠΒΔ.

Δηλώνετε ρητά και αποδέχεστε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλετε και αποκαλύπτετε στην ΠΒΔ και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την τελευταία, είναι σχετικά, κατάλληλα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Δραστηριότητα

Ως μέρος της δραστηριότητας μας, καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να υποστηρίξουμε, ενισχύσουμε, αλλάξουμε ή τροποποιήσουμε τον Ιστότοπο ή το περιέχομενο του ιστοτόπου μας προκειμένου να προσφέρουμε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τον τομέα της Παιδικής και Βρεφικής Διατροφής, καθώς και για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των Υπηρεσιών μας, τη διατήρηση και διασφάλιση της υποδομής μας.

 • Διαφημιστικές Δραστηριότητες / Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Μπορούμε περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να διεξάγουμε διαφημιστικές εκστρατείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποστείλουμε ενημερωτικά υλικά, όπως άρθρα, πληροφορίες σχετικά με συστατικά και άλλα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας και όπως έχετε συμφωνήσει στην φόρμα εγγραφής. Επίσης, επιδιώκοντας και επιβεβαιώνοντας τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δελτία τύπου.

Ανατρέξτε στην ενότητα “Η συγκατάθεσή σας” στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από το να επικοινωνούμε για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή.  

 • Διοικητικοί σκοποί

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά διαστήματα για να επαληθεύσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς είναι ακριβή και τρέχοντα.

 • Στατιστικά Στοιχεία, Συλλογή & Ιστορικές πληροφορίες

Μπορούμε να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς αναλύσεων τάσεων της αγοράς, δημιουργώντας πρότυπα από τον κλάδο, το επίπεδο, τη γεωγραφία κλπ., για την παρακολούθηση στατιστικών προσλήψεων, τη διεξαγωγή μελετών επικύρωσης, τη σύνταξη εκθέσεων, τη δημοσίευση άρθρων και τα λοιπα,  ή για σκοπούς βελτίωσης των Υπηρεσιών μας, την ενίσχυση της γνώσης της αγοράς πληροφοριών ή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για σκοπούς συγκέντρωσης και γνωστοποίησης στατιστικών σχετικά με την ποικιλομορφία και άλλων στατιστικών πληροφοριών σχετικά σε νόμιμο και νόμιμο συμφέρον όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οποιοδήποτε δημοσιευμένο τελικό προϊόν θα αναφέρεται μόνο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ατόμων και δεν θα σας ταυτοποιήσει προσωπικά ή θα συμπεριλάβει αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν σε εσάς. Αυτές οι συγκεντρωτικές ή μη προσδιορισμένες πληροφορίες θεωρούνται ως άλλες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν ιστορικά δεδομένα για σκοπούς παρακολούθησης και καταγραφής της δραστηριότητάς μας στο παρελθόν και των δραστηριοτήτων σε νόμιμη βάση των νόμιμων συμφερόντων μας όπως προδιαγράφονται και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Συμμόρφωση με το δίκαιο

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να:

 • συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.
 • να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα από δημόσιες ή κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της χώρας διαμονής σας.
 • συμμορθωθούμε με την ισχύουσα νομική διαδικασία.
 • να προστατεύσουμς τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΠΒΔ και άλλων χρηστών των ηλεκτρονικών συστημάτων ή του κοινού. Και
 • για να βοηθήσουμε, εξασκήσουμε ή να υπερασπίσουμε τις νομικές μας αξιώσεις.

Δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων παρόχων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που έλαβαν είτε από την ΠΒΔ είτε από άλλο ανεξάρτητο πάροχο τρίτου μέρους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Η ΠΒΔ   συλλέγει μια σειρά Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών της στους πελάτες της, οι οποίοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και του αριθμού τηλεφώνου σας.
 • Οποιαδήποτε άλλη Πληροφορία μας προσφέρεται οικοιοθελώς.

Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας

Η ΠΒΔ και οι τρίτοι πάροχοι μας συλλέγουν άλλες πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη ταυτότητά σας με ποικίλους τρόπους, όπως:

 • Χρήση Cookies

Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie που καθορίζει τα Cookies που χρησιμοποιούμε, τον τύπο τους και τον λόγο χρήσης τους.

 • Φυσική τοποθεσία

Μπορούμε να συλλέξουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας σήματα δορυφόρου, κινητού τηλεφώνου ή Wi-Fi. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία. Και στις δύο περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας κατόπιν ενημέρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε τη συλλογή της τοποθεσίας της συσκευής σας, αλλά εάν επιλέξετε να απορρίψετε μια τέτοια συλλογή, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις ισχύουσες υπηρεσίες και το περιεχόμενο που βασίζονται στην τοποθεσία.

 • Προσωπικές πληροφορίες

Πληροφορίες όπως ο προτιμώμενος τρόπος ή ο χρόνος επικοινωνίας συλλέγονται όταν παρέχετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. Εκτός εάν συνδυάζεται με Προσωπικά Δεδομένα, αυτές οι πληροφορίες δεν σας αναγνωρίζουν προσωπικά ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη των ηλεκτρονικών συστημάτων.

 • Συγκέντρωση πληροφοριών

Η Συγκέντρωση Πληροφοριών δεν αναγνωρίζουν προσωπικά εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να αποκτήσουμε πληροφορίες αναλυτικών στοιχείων, όπως η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής του τμήματος της αγοράς των Υπηρεσιών μας, των δεδομένων της αγοράς κ.λπ. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα στα σχετικά τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Διαχείριση των κοινωνικών σας συνδέσεων

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς που περιλαμβάνονται στον σχετικό λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ηλεκτρονικά μας συστήματα σας προσφέρουν τη δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο κοινωνικό μέσο που προσφέρεται από τρίτο πάροχο (όπως η σύνδεση στο Facebook). Όπου επιλέγετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας από τον πάροχο των κοινωνικών μέσων σας. Οι πληροφορίες προφίλ που λαμβάνουμε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον ενδιαφερόμενο πάροχο κοινωνικών μέσων, αλλά συχνά θα περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λίστα φίλων σας, την εικόνα προφίλ καθώς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε. Εάν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Facebook, ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε πρόσβαση σε άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, όπως φίλους και likes, και μπορείτε να επιλέξετε να χορηγήσετε ή να αρνηθείτε την πρόσβαση σε κάθε μεμονωμένη άδεια.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή που σας έχουν γίνει σαφείς στην πλατφόρμα μας. Λάβετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλες χρήσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων από τους παρόχους των κοινωνικών μέσων σας. Συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου τους για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις απορρήτου στους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους.

Συλλογή και συντήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.

Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να μοιράζονται εσωτερικά με την μέλη της διαχείρισης και συντονισμού. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν διαμοιράζονται, κοινοποιούνται ή αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε τρίτο για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς, η ΠΒΔ λαμβάνει σοβαρά και σέβεται την Ιδιωτικότητά σας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Λάβαμε σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περιγράφονται στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, εκτός αν σας ενημερώνουμε διαφορετικά. Για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές.

Έχουμε θεσπίσει εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας δεν θα χαθούν, θα καταστραφούν, θα χειριστούν ακατάλληλα ή θα αποκαλυφθούν και δεν θα είναι προσβάσιμες εκτός από το προσωπικό μας για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα νομίμως, δίκαια και με διαφάνεια σε σχέση με εσάς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μια σειρά διαφορετικών σημείων, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής της αίτησής σας, σε συστήματα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου και σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η ΠΒΔ διαθέτει εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία από την απώλεια, κακή χρήση και μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών των Ηλεκτρονικών Συστημάτων που βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, ωστόσο, κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης προσωπικών δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, ασύρματου ή κινητού τηλεφώνου και παρόμοιου τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Συνεπώς, αν δεν χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση και άλλες μορφές προστασίας, παραιτείστε από κάθε ενέργεια νομικής ή άλλης φύσης κατά της ΠΒΔ και κρατάτε την τελευταίο ακίνδυνη για τυχόν διαρροή των Προσωπικών σας Δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του προαναφερθέντος εξοπλισμού.

Ωστόσο, αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με την ενότητα “Q&A – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” παρακάτω.

Διάρκεια της τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΠΒΔ θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο (2) χρόνια από το τελευταίο διάστημα επαφής. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων νωρίτερα και θα συμμορφωθούμε όπως απαιτείται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο. Είναι η πολιτική μας να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι λογικά αναγκαίο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για τα νόμιμα μας συμφέροντα. Εντούτοις, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) ετών, όταν έχουμε μια νομική ή συμβατική υποχρέωση να το πράξουμε ή δημιουργούμε την άποψη ότι υπάρχει διαφορετική βάση για κάτι τέτοιο, π.χ. Τα δεδομένα αποτελούν ιστορικές πληροφορίες ή πληροφορίες αναφοράς ή να υπόκεινται σε μια νομική υποχρέωση που ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και οποιαδήποτε επεξεργασία τους θα συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όταν οι πληροφορίες από πηγές τρίτων πάροχων δεν μας χρησιμεύουν, θα τις απορρίψουμε, ωστόσο μπορούμε να διατηρήσουμε ένα περιορισμένο αρχείο προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη της διαδικασίας.

Όταν θεωρούμε ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε εμάς κατά τη διαδικασία παροχής των Υπηρεσιών μας, οποιαδήποτε επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή: 

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μέσω της σύνδεσης στο λογαριασμό σας και της απόκτησης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων.
 • να αλλάξετε λανθασμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα (δικαίωμα προς διόρθωση).
 • να διαγράψετε ή να παύσετε την επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • στην φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα απόκτησης των Προσωπικών σας Δεδομένων με δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή εάν είναι εφικτό το δικαίωμα να ζητήσουμε να μεταδώσουμε απευθείας τα Προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Ελεγκτή.
 • να υποβάλετε αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου η ΠΒΔ βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία.
 • να υποβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, και να μην υπόκεινται σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όταν προκύπτει αποτέλεσμα της σύνταξης προφίλ που παράγει έννομα αποτελέσματα που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά εσάς.
 • Και να αποσύρετε τη συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή,  που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints@dpa.gr.

Φιλοξενία ιστοσελίδας;

η ιστοσελίδα της ΠΒΔ φιλοξενείται στο EasyWP. Τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά στη βάση δεδομένων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστότοπου. Αυτό μας επιτρέπει να μεταφέρουμε με ασφάλεια τα δεδομένα που υποβάλλονται κατά τη χρήση των ιστοτόπων μας στην κεντρική βάση δεδομένων μας.

Η συγκατάθεσή σας

Πρέπει να κάνετε θετική και καταφατική ενέργεια για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας – σε ορισμένες περιπτώσεις θα δώσουμε ένα πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε, για να διασφαλίσετε ότι η απαίτηση αυτή πληρείται με σαφή και ρητό τρόπο. Διαφορετικά, με την περιήγηση στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, την εφαρμογή ή / και την επικοινωνία με την ΠΒΔ σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας και μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων Προσωπικών Δεδομένων βάσει άλλης νομικής βάσης, όπως η σύμβαση ή η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ή υπόκεινται η ΠΒΔ νόμιμη και νόμιμη βάση για να διατηρήσει ιστορικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Οι σχετικές υπολειπόμενες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή / και διαφημιστικούς σκοπούς.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα σας, προκειμένου να καταγράψουμε τις ενέργειές σας. Τέτοιες υπολειπόμενες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@childinfantnutrition.info για να ζητήσετε την κατάργηση των στοιχείων επικοινωνίας σας από τη βάση δεδομένων μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η ΠΒΔ ή οι συνεργάτες της, οι υποκείμενοι προμηθευτές υπηρεσιών, οι πάροχοι πληροφοριών, οι δικαιοπάροχοι, οι διαχειριστές, οι συντονιστές και τα μέλη δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι σας για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικής, άμεσης, έμμεσης, παραδειγματικής, ειδικής, παρεπόμενης, κάλυψης, εμπιστοσύνης ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας, διακοπής, απώλειας δεδομένων ή αδυναμία πραγματοποίησης αναμενόμενων ή ωφελειών ή ευκαιριών), που οφείλονται σε αμέλεια.

Q&A – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τυχόν ζητήματα σχετικά με το απόρρητο δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το υπεύθυνο για όλα τα θέματα Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων:

Αναστασία Παπαγγελή Φέλιξ

email: an.papangeli@gmail.com

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 13 Ιουνιου 2019